Aktiv Sim
Simundervisning präglad av modern pedagogik

AKTUELLA SIMGRUPPER  /  Simintensiv

V å r t e r m i n   2021   Gångsätrahallen

 

Nybörjarsim  *  Fortsättningssim   *   Tekniksim  *   Vuxen Tekniksim

Simstart för simelever (barn) från vecka 4

OBS! På grund av rådande pandemi kan vi i nuläget ej anordna vuxensim.

Inga föräldrar får i nuläget närvara i bassängområdet.

Anmälningsavgift Simskola 360 kr innan starten
Återstående terminsavgift Simskola 2 970 kr efter simstarten
Elever som betalat anmälningsavgift har företräde.

Simgrupper / Lediga platser/ Vårterminen 2021

Gångsätrahallen bana 1
 
 

Onsdagar kl 16 - 16.30 Tekniksim Crawl1 och 2
Simstart 27/01, Avslutning 19/05
Ickedatum 3/3
Totalt 16 gånger / bana 1 / gruppindelning med två instruktörer / 2 lediga platser

Onsdagar kl 16.30 - 17.00 Nybörjarsim och Fortsättningssim x 16 / bana 1
Simstart 27/01, Avslutning 19/05, Ickedatum 3/3
Gruppindelning med två instruktörer
Eventuellt 2 lediga platser!

Fredagar kl 15.30 - 16 / Fortsättningssim 1 - 2
Simstart 29/01, Avslutning 28/05,
Ickedatum 5/03, 2/04
Totalt 16 ggr bana 1 / Lediga platser finns!

Fredagar kl 16 -16.30 / Fortsättningssim 3 och Tekniksim Crawl1 /

Gruppindelning m två instruktörer / Totalt 16 gånger / Lediga platser finns!

Fredagar kl 16.30 - 17 / Tekniksim Crawl 2
Gruppindelning med två eller tre instruktörer vid behov
Totalt 16 gånger / 2 lediga platser

Söndagar kl 9 - 9.30 / Fortsättningssim 3 och Tekniksim Crawl 1, bana 1
Gruppindelning med 2 instruktörer
Lediga platser finns!
Simstart 31/01, Avslutning 30/05, Ickedatum 7/03, 4/04 / Totalt 16 gånger

Söndag kl 9.30 - 10.00 / Tekniksim Crawl 2
Totalt 16 gånger / Gruppindelning m två instruktörer vid behov
Lediga platser finns!


Det händer att elever byter simgrupp inom simskola under termin och ledig plats frigörs. För senare start betalning endast för kvarvarande period.

 

Mer info angående simintensivtiderna, fråga gärna: siranta1@gmail.com / mobil 0731-53 80 90

 

 

 Vuxen Nybörjarsim & Tekniksim

Vill du lära dig simma alternativt förbättra simtekniken i bröstsim? Hör gärna av dig.

Kontakt: Sinikka mobil 0731 - 53 80 90 / emejl  siranta1@gmail.com

 

Mer info   Se under rubriken Välj * Simintensiv

 

Välkommen  Wellcome  Tervetuloa  Välkommen  Wellcome  Tervetuloa