Aktiv Sim
Simundervisning präglad av modern pedagogik

AKTUELLA SIMGRUPPER  /  Simintensiv

H ö s t t e r m i n   2021   Gångsätrahallen

 

Nybörjarsim  *  Fortsättningssim   *   Tekniksim  *   Vuxen Tekniksim

Simstart för simelever (barn och ungdom) från vecka 33


Ifall fullt i simgruppen kan ledig tid finnas på Simintensiv.


Anmälningsavgift Simskola 350 kr innan starten, gäller anmälningar i juni och juli.

Återstående terminsavgift Simskola 3390 kr efter simstarten.


Terminsavgift totalt för 17ggr  3740kr  inklusive extrasim för missade lektioner och två simmärken.

Avgift 10ggr  2400kr / Gäller tio veckor fr simstart, tidsbegränsad.


Simgrupper / Lediga platser/ Höstterminen 2021

Gångsätrahallen bana 1
 
 

obs, några lediga platser från vecka 43, gäller alla simgrupper.

Onsdagar kl 16 - 16.30 Tekniksim Crawl1 och 2
Simstart 18/8, Avslutning 15/12
Ickedatum 3/11
Totalt 17 gånger / gruppindelning med två instruktörer / för närvarande fullt med kö

Onsdagar kl 16.30 - 17.00 Nybörjarsim och Fortsättningssim x 17 / bana 1
Simstart 27/01, Avslutning 19/05, Ickedatum 3/3
Gruppindelning med två instruktörer
I dagsläget fullt med kö.

Fredagar kl 15.30 - 16 / Fortsättningssim 1 - 2
Simstart 20/8, Avslutning 17/12,
Ickedatum 5/11
Totalt 17 ggr bana 1 / I dagsläget fullt.

Fredagar kl 16 -16.30 / Tekniksim Crawl1 /

Gruppindelning m två instruktörer / Totalt 17 gånger / två lediga platser! Kursnivå, krav: simmar minst 15- 25m, behärskar ryggläge, kan dyka lite

Fredagar kl 16.30 - 17 / Tekniksim Crawl 2
Gruppindelning med två instruktörer vid behov
Totalt 17 gånger / Fullt med kö.

Söndagar kl 9 - 9.30 / Fortsättningssim 1 - 2, bana 1
Gruppindelning med 2 instruktörer
I dagsläget fullt, men två lediga platser från vecka 43.
Simstart 22/8, Avslutning 19/12, Ickedatum 7/11 /  Totalt 17 gånger

Söndag kl 9.30 - 10.00 / Tekniksim Crawl 1 - 2
Totalt 17 gånger / Gruppindelning med två instruktörer 

Event en ledig plats, fråga gärna.


Det händer att elever byter simgrupp inom simskola under termin och ledig plats frigörs. För senare start betalning endast för kvarvarande period.

Inbetalning för 10ggr gäller tidsbegränsad period och ev extrasim sker under samma tidsperiod.  

Obs, Lediga tider på   S i m i n t e n s i v   augusti - september.  

Preliminärt tisd kl 16.15 - 17.00,  lörd kl 10 - 11,  sönd kl 10 - 11.00  (45min lektion ok).  Välj gärna den tid & antal gånger som fungerar för er på rätt kursnivå.

NYBÖRJARSIM  FORTSÄTTNINGSSIM  TEKNIKSIM    V Ä L K O M M E N  med frågor!


N YBÖRJARS

 

Mer info angående simtiderna och simträning, fråga gärna: siranta1@gmail.com / mobil 0731-53 80 90

 

 

 Vuxen Nybörjarsim & Tekniksim

Vill du lära dig simma alternativt förbättra simtekniken i bröstsim? Hör gärna av dig.

Kontakt: Sinikka mobil 0731 - 53 80 90 / emejl  siranta1@gmail.com

 

Mer info   Se under rubriken Välj * Simintensiv

 

Välkommen  Wellcome  Tervetuloa  Välkommen  Wellcome  Tervetuloa