Aktiv Sim
Simundervisning präglad av modern pedagogik

AKTUELLA SIMGRUPPER  HT-23     

H ö s t t e r m i n   2023   Gångsätrahallen

 

Nybörjarsim  *  Fortsättningssim   *   Tekniksim  *  Privatsim *  Vuxen Tekniksim


S i m s t a r t  för simelever (barn och ungdom ordinarie simskola) fr 16/8, 18/8 och 20/8   vecka 33  

För senare simstart fråga gärna om lediga platser.

T e r m i n a v s l u t n i n g  vecka 50  /  OK  v ä l j a  8 eller 10veckors sammanhängande simperiod,  alternativt en termin 17ggr.

S i m m ä r k e s t a g n i n g  sista fem veckor mot slutet av termin.


Ifall fullt i ordinarie simgrupper kan ledig tid finnas på Simintensiv maj - juni  alternativt privatsim.


Terminsavgift för 17ggr 3990kr   //   Periodavgift  10ggr 2600kr // 8ggr 2160kr 

 betalas innan  simstarten.  Rabatt 150kr för inbetalning av terminsavgift i juli, fråga gärna.

Terminsavgift totalt 17ggr  3990kr /  inklusive återsim för tre missade lektioner och två simmärken, gäller hösttermin.

Periodavgift 10ggr 2600kr, tex vecka 33 - 42,  inklusive två återsim under samma period.

Periodavgift  8ggr 2160kr, tex vecka 33 - 40, inklusive två återsim under samma period.

För senare simstart på hösttermin gäller även 8 alternativt 10ggr period, ifall lediga platser. 

För lediga platser inför terminstart vecka 2-3 och senare simstart, finns oftast möjlighet till ett provsim på startdatum. Fråga gärna.


OBS, för anmälan och inbetalning av terminsavgift 17ggr, senast i juli, ingår viss rabatt e.ö., fråga gärna. 

RÅDER ALLA GAMLA ELEVER som vill fortsätta simma och inte fått bekräftelse på prelim.anmälan på mejl alt sms, snarast bekräfta anmälan på sms eller mejl!

T A C K !


V a r m t   V ä l k o m m e n  alla gamla och nya elever.  Gott Nytt Simtermin 2023! 


Simgrupper / Lediga platser/ Hösttermin 2023

Gångsätrahallen bana 1
 
 

obs, några lediga platser i alla ordinarie simgrupper tills vidare i dagsläget 12/7

Onsdagar kl 16 - 16.30 Tekniksim Crawl1 och 2
Simstart 16/8   Terminavslutning 13/12
Ickedatum 1/11 
Totalt 17 gånger / gruppindelning med två instruktörer / för närvarande några lediga platser

Onsdagar kl 16.30 - 17.00  Nybörjarsim ca 4 - 5år med bra vattenvana / Fortsättningssim 1 - 2
Simstart 16/1   Avslutning 13/12   Ickedatum 1/11
Gruppindelning med två instruktörer
I dagsläget några lediga platser

Fredagar kl 15.30 - 16  Nybörjarsim från ca 5år med bra vattenvana / Fortsättningssim 1 - 2
Simstart 18/8, Terminavslutning 15/12
Ickedatum 3/11
Totalt 17 ggr  / I dagsläget några lediga platser / Två instruktörer

Fredagar kl 16 -16.30 / Fortsättning 3 / Tekniksim Crawl1 

Simstart 18/8  Terminavslutning 15/12

Gruppindelning m två instruktörer / Totalt 17 gånger / Några lediga platser! 

Kursnivå - krav:  Fortsättning 3,  simmar minst 10m, behärskar ryggläge, kan dyka lite, hoppar fr kanten på grunt vatten

Kursnivå Tekniksim Crawl 1: simmar minst 20m, behärskar ryggläge, kan dyka lite och hoppa fr kanten på djupt vatten

Fredagar kl 16.30 - 17 / Tekniksim Crawl 2
Simstart 18/8  Avslutning 15/12

Gruppindelning med två instruktörer vid behov
Totalt 17 gånger / Några lediga platser    

Kursnivå krav - simmar minst 200m, simmar även i ryggläge, kan djupdyka 1m, längddyka några meter

Söndagar kl 9 - 9.30 / Tekniksim Crawl 1 / Tekniksim Crawl 2
Gruppindelning med 2 instruktörer
I dagsläget några lediga platser
Simstart 20/8   Terminavslutning 17/12   Ickedatum 5/11   Totalt 17 ggr

Simtränar främst tekniken i frisim och ryggsim, även genomgång av bröstsim, fjärilssim kan förekomma.

Teknik(drills) i arm- och bentag, andning, senare vändningsteknik inför simmärkestagning.

Djupdyk och längddyk, flytning, hopp,  tempo och distanssim.


Söndag kl 9.30 - 10.00 / Nybörjarsim från ca 5år med bra vattenvana / Fortsättning 1 - 2
Simstart 20/8  Avsl 17/12  Ickedatum 5/11

Totalt 17 ggr / Gruppindelning med två instruktörer 

Några lediga platser, fråga gärna.


Simtränar först nybörjarcrawl, därefter bröstsim,  arm- och benteknik med flythjälpmedel.

Vattenvana: bubbla i vatten, doppa ansiktet, hoppa från kanten, snurra runt i vatten, ligga på mage, hopp & glid  som delfin,  osv.

VÄLKOMMEN ALLA GAMLA och NYA ELEVER  - Höstsimiaden väntar på er !


Det händer att elever byter simgrupp inom simskola under termin och ledig plats frigörs. För senare start betalning endast för kvarvarande period.


 

Mer info angående simtiderna och simträning, fråga gärna: siranta1@gmail.com / mobil 0731-53 80 90 

 

 Vuxen Nybörjarsim & Tekniksim

Vill du lära dig simma alternativt förbättra simtekniken i bröstsim? Hör gärna av dig.

Kontakt: Sinikka mobil 0731 - 53 80 90 / emejl  siranta1@gmail.co