Aktiv Sim
Simundervisning präglad av modern pedagogik

AKTUELLA SIMGRUPPER  VT-23     

V å r t e r m i n   2023   Gångsätrahallen

 

Nybörjarsim  *  Fortsättningssim   *   Tekniksim  *  Privatsim *  Vuxen Tekniksim


S i m s t a r t  för simelever (barn och ungdom ordinarie simskola) fr 13/1, 15/1 och 18/1  vecka 2-3

T e r m i n a v s l u t n i n g  vecka 20-21  /  OK  v ä l j a  8 eller 10veckors simperiod,  alternativt en termin 16 - 17ggr.

S i m m ä r k e s t a g n i n g  sista fem veckor mot slutet av termin.


Ifall fullt i ordinarie simgrupper kan ledig tid finnas på Simintensiv maj - juni  alternativt privatsim.


Terminsavgift (onsd och fred)   3990kr  Simskola 17ggr // Terminsavgift sönd 16ggr 3760kr  //  Periodavgift  10ggr 2600kr // 8ggr 2160kr 

 betalas innan  simstarten.  

Terminsavgift totalt 17ggr  3990kr / 16gr 3760kr,  inklusive återsim för tre missade lektioner och två simmärken, gäller vårtermin.

Periodavgift 10ggr 2600kr, vecka 2 - v12, inklusive två återsim under samma period.

Periodavgift  8ggr 2160kr, vecka 2 - 10, inklusive två återsim under samma period.

För senare simstart på vårtermin gäller även 8 alternativt 10ggr en period, ifall lediga platser. 

För lediga platser inför terminstart vecka 2-3 och senare simstart, finns oftast möjlighet till ett provsim på startdatum. Fråga gärna.


OBS, för anmälan och inbetalning av terminsavgift 16 alt 17ggr, senast i december, ingår viss rabatt e.ö., fråga gärna. 

RÅDER ALLA GAMLA ELEVER som vill fortsätta simma, bekräfta anmälan på sms eller mejl, ifall ni inte redan fått bekräftelse fr simskolan på mejl alt sms. 

T A C K !


V a r m t   V ä l k o m m e n  alla gamla och nya elever.  Gott Nytt Simår 2023! 


Simgrupper / Lediga platser/ Vårtermin 2023

Gångsätrahallen bana 1
 
 

obs, några lediga platser i alla ordinarie simgrupper tills vidare i dagsläget

Onsdagar kl 16 - 16.30 Tekniksim Crawl1 och 2
Simstart 18/1   Terminavslutning 24/5
Ickedatum 1/3, 12/4 
Totalt 17 gånger / gruppindelning med två instruktörer / för närvarande några lediga platser

Onsdagar kl 16.30 - 17.00  Nybörjarsim ca 4 - 5år med bra vattenvana / Fortsättningssim 1 - 2
Simstart 18/1   Avslutning 24/5   Ickedatum 1/3, 12/4
Gruppindelning med två instruktörer
I dagsläget några lediga platser

Fredagar kl 15.30 - 16  Nybörjarsim ca 4 - 5år med bra vattenvana / Fortsättningssim 1 - 2
Simstart 13/1, Terminavslutning 26/5
Ickedatum 3/3, 7/4, 14/4
Totalt 17 ggr  / I dagsläget några lediga platser / Två instruktörer

Fredagar kl 16 -16.30 / Fortsättning 3 / Tekniksim Crawl1 

Simstart 13/1  Terminavslutning 26/5

Gruppindelning m två instruktörer / Totalt 17 gånger / Några lediga platser! 

Kursnivå - krav:  Fortsättning 3,  simmar minst 10m, behärskar ryggläge, kan dyka lite, hoppar fr kanten på grunt vatten

Kursnivå Tekniksim Crawl 1: simmar minst 20m, behärskar ryggläge, kan dyka lite och hoppa fr kanten på djupt vatten

Fredagar kl 16.30 - 17 / Tekniksim Crawl 2
Simstart 13/1  Avslutning 26/5

Gruppindelning med två instruktörer vid behov
Totalt 17 gånger / Några lediga platser    

Kursnivå krav - simmar minst 200m, simmar även i ryggläge, kan djupdyka 1m, längddyka några meter

Söndagar kl 9 - 9.30 / Tekniksim Crawl 1 / Tekniksim Crawl 2
Gruppindelning med 2 instruktörer
I dagsläget några lediga platser
Simstart 15/1   Terminavslutning 21/5   Ickedatum 5/3, 9/4, 16/4   Totalt 16 gånger


Söndag kl 9.30 - 10.00 / Nybörjarsim ca 4 - 5år med bra vattenvana / Fortsättning 1 - 2
Simstart 15/1  Avsl 21/5  Ickedatum 5/3, 9/4, 16/4

Totalt 16 ggr / Gruppindelning med två instruktörer 

Några lediga platser, fråga gärna.


VÄLKOMMEN ALLA GAMLA och NYA ELEVER  - Gott  Nytt  Simår !


Det händer att elever byter simgrupp inom simskola under termin och ledig plats frigörs. För senare start betalning endast för kvarvarande period.


 

Mer info angående simtiderna och simträning, fråga gärna: siranta1@gmail.com / mobil 0731-53 80 90

 

 

 Vuxen Nybörjarsim & Tekniksim

Vill du lära dig simma alternativt förbättra simtekniken i bröstsim? Hör gärna av dig.

Kontakt: Sinikka mobil 0731 - 53 80 90 / emejl  siranta1@gmail.com

 

Mer info   Se under rubriken Välj * Simintensiv

 

Välkommen  Wellcome  Tervetuloa  Välkommen  Wellcome  Tervetuloa