Aktiv Sim
Simundervisning präglad av modern pedagogik

SIMINTENSIV OCH PRIVATSIM  

s i m i n t e n s i  v   augusti - september  s t a r t   vecka 33

g å n g s ä t r a h a l l e n  l i d i n g ö 

 


ALLT  FRÅN  NYBÖRJARCRAWL TILL  BRÖSTSIM  FORTSÄTTNIGSSIM  TEKNIKSIM CRAWL 

EN UTMANING TILL VARJE  ELEV   

S I M G L Ä D J E  -  K O N C E N T R A T I O N  -  G E M E N S K A P


MÖJLIGA SIMDAGAR ATT FRITT VÄLJA & KOMBINERA  EFTER EGEN LOGISTIK 

TISDAGAR   KL 16.15 - 17  45min  FORTSÄTTNING 1 - 3 (två gruppnivåer)  /  TISD kl 16.15 - 17  TEKNIKSIM CRAWL 1    

LÖRDAGAR   KL 10 - 10.45 / 45min LEKTION / FORTSÄTTNING 1-3 / TEKNIKSIM CRAWL 1- 2       21/8  -  4/9

SÖNDAGAR   25/8  -  8/9   KL 10 - 10.45 Nybörjarsim - Fortsättning 1  45min  

Lediga platser alla simdagar!

  

  S I M I N S T R U K T Ö R E R:  SINIKKA RANTAPÄÄ fd Masters Lidingö simklubb & Utbildat lärare - JOHANNES FÄLLGREN Lidingö simklubb - ELIN GLIFBERG  Lidingö simklub

Andrea Berglund  vik fd Lidingö simklubb  -   Charlotte Rosen vik  Idrott & hälsopedagog, språkpedagok som åker Tjejvasan varje år

OBS,  när ni hittat bra simdagar kontakta sinikka för exakt rätt kursnivå samma dag! 


S I M I N T E N S I V  AVGIFT / PRISEXEMPEL 

6 X 30min  1240KR /  8 X 30min   1650KR

5 X 45min  1540KR  /  6 X 45min  1850KR  / 8 X 45min  2460KR 

INKLUSIVE  extrasim för missade lektioner och två simmärken 

 


P R I V A T S I M  gångsätrahallen  

ONSD efter kl 17 / FRED efter KL 17 / LÖRD efter KL 11 

E R B J U D E R   P E D A G O G I S K  R Å D G I V N I N G 

FÖR  FÖRÄLDRAR / VUXNA SOM VILL TRÄNA OCH LÄRA SINA EGNA BARN  Nybörjar- OCH Fortsättningssim 

 Avgift mejl- alt telefonrådgivning 150KR  Komma igång - ENGÅNGSRÅDGIVNINGvarmt  välkommen  ! !  w e l l c o m e  ! !  t e r v e t u l o a