Aktiv Sim
Simundervisning präglad av modern pedagogik

SIMINTENSIV     PRIVATSIM     SIMRÅDGIVNING   


s i m i n t e n s i  v   maj-juni  s t a r t   vecka 21

g å n g s ä t r a h a l l e n  l i d i n g ö 

 


ALLT  FRÅN  NYBÖRJARCRAWL TILL  BRÖSTSIM  FORTSÄTTNIGSSIM  TEKNIKSIM CRAWL 

EN UTMANING TILL VARJE  ELEV   

S I M G L Ä D J E  -  K O N C E N T R A T I O N  -  G E M E N S K A P


MÖJLIGA SIMDAGAR ATT FRITT VÄLJA & KOMBINERA  EFTER EGEN LOGISTIK 

TISDAGAR   KL 16.15 - 17  45min  FORTSÄTTNING 1 - 3 (två gruppnivåer)  /  TISD kl 16.15 - 17  TEKNIKSIM CRAWL 1   

ONSDAGAR KL 16.00 OCH 16.30  /  FREDAGAR KL 15.30, 16.00, 16.30  (även 40min lektioner) 

LÖRDAGAR   KL 10 - 10.45 / 45min LEKTION / FORTSÄTTNING 1-3 / TEKNIKSIM CRAWL 1- 2       21/8  -  4/9

SÖNDAGAR kl 9.00, 9.30, 10.00, 10.30  Nybörjarsim - FortsättningSSIM - Tekniksim  30 - 45MIN LEKTIONER  

Lediga platser alla simdagar!  

KURSPLANERING INTE HELT KLAR I DAGSLÄGET - RESERVATION TILL EVENT ÄNDRINGAR I TIDSCHEMAT.


  S I M I N S T R U K T Ö R E R  för Aktiv Sim -  SINIKKA RANTAPÄÄ fd Masters Lidingö simklubb & Utbildat lärare - JOHANNES FÄLLGREN Lidingö simklubb

 - Max Tedesco Lidingö Simklub - Katarina Nell Floren -


OBS,  när ni hittat bra simdagar kontakta sinikka för exakt rätt kursnivå samma dag! 


S I M I N T E N S I V  AVGIFT / PRISEXEMPEL 

6 X 30min  1320KR /  8 X 30min   1760KR

5 X 45min  1650KR  /  6 X 45min  1980KR  / 8 X 45min  2640KR 

INKLUSIVE  extrasim för missade lektioner och två simmärken 

 


P R I V A T S I M  gångsätrahallen  

ONSD efter kl 17 / FRED efter KL 17 / LÖRD efter KL 11

Avgift en elev 30min  380KR,  40min 510KR

Avgift två elever  30min/300kr per elev,  40min 480kr

Inträdesavgift till kassan ej inräknad!

 

E R B J U D E R   P E D A G O G I S K  R Å D G I V N I N G 

FÖR  FÖRÄLDRAR / VUXNA SOM VILL TRÄNA OCH LÄRA SINA EGNA BARN  Nybörjar- OCH  Fortsättningssim 

 Avgift mejl- alt telefonrådgivning 150KR  Komma igång - ENGÅNGSRÅDGIVNING 

INKLUSIVE SIMÖVNINGAR PÅ MEJL  FÖR ERA BARN - TESTAD I SIMSKOLAN OCH FUNGERAR!

För att påskynda processen att komma vidare till nästa nivå i simutvecklingen, har mina elever fått med sig

ett antal simövningar att träna under semester vid poolen.  Därefter kunnat ansluta sig tex till första stadiet av Tekniksimmet.
varmt  välkommen  ! !  w e l l c o m e  ! !  t e r v e t u l o a