Aktiv Sim
Simundervisning präglad av modern pedagogik

AKTUELLA SIMGRUPPER  VT-24     

V å r t e r m i n   2024   Gångsätrahallen

 

Nybörjarsim  *  Fortsättningssim   *   Tekniksim  *  Privatsim *  Vuxen Tekniksim


S i m s t a r t  för simelever (barn och ungdom ordinarie simskola) fr 17/1, 19/1 och 21/1   vecka 3  

För senare simstart fråga gärna om lediga platser.

T e r m i n a v s l u t n i n g  vecka 21 och 22  /  OK  v ä l j a  8 eller 10veckors sammanhängande simperiod,  alternativt en termin 17ggr.

S i m m ä r k e s t a g n i n g  sista fem veckor mot slutet av termin.


Ifall fullt i ordinarie simgrupper kan ledig tid finnas på Simintensiv maj - juni  alternativt privatsim.


Terminsavgift för 17ggr 4100kr   //   Periodavgift  10ggr 2700kr // 8ggr 2260kr 

 betalas innan  simstarten.  Rabatt ingår för inbetalning av terminsavgift senast i december,  fråga gärna.

Terminsavgift totalt 17ggr  4100kr /  inklusive återsim för tre missade lektioner och två simmärken, gäller vårtermin inbokad period.

Periodavgift 10ggr 2700kr, tex vecka 33 - 42,  inklusive två återsim under samma period.

Periodavgift  8ggr 2260kr, tex vecka 33 - 40, inklusive två återsim under samma period.

För senare simstart på vårtermin gäller även 8 alternativt 10ggr period, ifall lediga platser. 

För lediga platser inför terminstart vecka 3 och senare simstart, finns oftast möjlighet till ett provsim på startdatum. Fråga gärna.

Ifall intresserad av förlänga simperioden efter 8-10ggr, anmäl och boka helst flera veckor innan. Tack.


OBS, för anmälan och inbetalning av terminsavgift 17ggr  senast i december, ingår viss tomterabatt e.ö.,  fråga gärna! 

RÅDER ALLA GAMLA ELEVER som vill fortsätta simma på vårtermin och inte fått bekräftelse på prelim.anmälan på mejl alt sms,

 snarast bekräfta anmälan på sms eller mejl!

T A C K !


V a r m t   V ä l k o m m e n  alla gamla och nya elever.  Gott Nytt Simtermin 2024! 


Simgrupper / Lediga platser/ Vårtermin 2024

Gångsätrahallen bana 1
 
 

obs, några lediga platser inför vårtermin i alla ordinarie simgrupper tills vidare  i dagsläget   5/12 2023


Onsdagar kl 16 - 16.30 Tekniksim Crawl1 och 2
Simstart 17/1   Terminavslut 29/5
Ickedatum 28/2, 3/4, 1/5
Totalt 17ggr / gruppindelning med två instruktörer / för närvarande flera lediga platser

Onsdagar kl 16.30 - 17.00  Nybörjarsim från ca 5år med bra vattenvana / Fortsättningssim 1 - 2
Simstart 17/1   Terminavslut 29/5   Totalt 17ggr
Gruppindelning med tre instruktörer: Sinikka, Katarina, Linnea, simvik Alma
I dagsläget några lediga platser

Fredagar kl 15.30 - 16  Nybörjarsim från ca 5år med bra vattenvana / Fortsättningssim 1 - 2
Simstart 19/1, Terminavslut 24/5
Ickedatum 1/3, 29/3
Totalt 17 ggr  / I dagsläget några lediga platser 

Fredagar kl 16 -16.30 / Fortsättning 3 / Tekniksim Crawl1 

Simstart 19/1  Terminavslut 24/5

Gruppindelning m två instruktörer / Totalt 17 gånger / Några lediga platser! 

Kursnivå - krav:  Fortsättning 3,  simmar minst 10m, behärskar ryggläge, kan dyka lite, hoppar fr kanten på grunt vatten

Kursnivå Tekniksim Crawl 1: simmar minst 20m, behärskar ryggläge, kan dyka lite och hoppa fr kanten på djupt vatten

Fredagar kl 16.30 - 17 / Tekniksim Crawl 2
Simstart 19/1  Terminavslut 24/5

Gruppindelning med två instruktörer vid behov
Totalt 17 gånger / Några lediga platser    

Kursnivå krav - simmar minst 200m, simmar även i ryggläge, kan djupdyka 1m, längddyka några meter

Söndagar kl 9 - 9.30 / Tekniksim Fortsättning 3 och Crawl 1 / Tekniksim Crawl 2
Gruppindelning med 2 instruktörer Sinikka och Johannes
I dagsläget några lediga platser


Simstart 21/1   Terminavslut 26/5   Ickedatum 3/3, 31/3   Totalt 17ggr

Simtränar främst tekniken i frisim och ryggsim, även genomgång av bröstsim, fjärilssim kan förekomma.

Teknik(drills) i arm- och bentag, andning, senare vändningsteknik inför simmärkestagning.

Djupdyk och längddyk, flytning, hopp,  tempo och distanssim.

Flera lediga platser.


Söndag kl 9.30 - 10.00 / Nybörjarsim från ca 5år med bra vattenvana / Fortsättning 1 - 2


Simstart 21/1  Terminavslut 26/5  Ickedatum 3/3, 31/3

Totalt 17ggr / Gruppindelning med två instruktörer Sinikka och Johannes

Några lediga platser, fråga gärna.


Simtränar först nybörjarcrawl, därefter bröstsim,  arm- och benteknik med flythjälpmedel.

Vattenvana: bubbla i vatten, doppa ansiktet, hoppa från kanten, snurra runt i vatten, ligga på mage, hopp & glid  som delfin,  osv.

VÄLKOMMEN ALLA GAMLA och NYA ELEVER  - Höstsimiaden väntar på er !


Det händer att elever byter simgrupp inom simskola under termin och ledig plats frigörs. För senare start betalning endast för kvarvarande period.


 

Mer info angående simtiderna och simträning, fråga gärna: siranta1@gmail.com / mobil 0731-53 80 90 

 

 Vuxen Nybörjarsim & Tekniksim

Vill du lära dig simma alternativt förbättra simtekniken i bröstsim? Hör gärna av dig.

Kontakt: Sinikka mobil 0731 - 53 80 90 / emejl  siranta1@gmail.co