Aktiv Sim
Simundervisning präglad av modern pedagogik

SIMINTENSIV                   / PRIVATSIM     VATTENVANA    SIMRÅDGIVNING   


s i m i n t e n s i  v   maj-juni  s t a r t   vecka 21

g å n g s ä t r a h a l l e n  l i d i n g ö 

 


ALLT  FRÅN  NYBÖRJARCRAWL TILL  BRÖSTSIM  FORTSÄTTNIGSSIM  TEKNIKSIM CRAWL 

EN UTMANING TILL VARJE  ELEV   

S I M G L Ä D J E  -  K O N C E N T R A T I O N  -  G E M E N S K A P


Nybörjarsim - Fortsättningssim - Tekniksim         28/5 - 21/6      -  fråga gärna!

MÖJLIGA SIMDAGAR ATT FRITT VÄLJA & KOMBINERA  EFTER EGEN LOGISTIK 

TISDAGAR   KL 16.00 / 16.30  

ONSDAGAR  KL 16.00 / 16.30 

TORSDAGAR  KL 14.00 / 14.30

 FREDAGAR  KL 15.30 / 16.00 / 16.30 

SÖNDAGAR kl 9.00 / 9.30 / 10.00 / 10.30               Nybörjarsim - Fortsättningssim - Tekniksim    30 - 45MIN LEKTIONER


Avgift prisexempel  

4 x 30min 940kr  /  6x 30min 1410kr  /  4 x 45min 1400kr

inklusive två återsim för missad lektion under samma period, ett simmärke  


Lediga platser alla simdagar, varmt välkommen!    S I M I N S T R U K T Ö R E R  för Aktiv Sim -  SINIKKA RANTAPÄÄ fd Masters Lidingö simklubb & Utbildat lärare - JOHANNES FÄLLGREN Lidingö simklubb

 - Max Tedesco Lidingö Simklub - Katarina Nell Floren - Linnea Kronheffer -


OBS,  när ni hittat fungerande simdagar kontakta Sinikka för exakt rätt kursnivå samma dag! 


VATTENVANA

För Nybörjarsim i stora poolen Gångsätrahallen krävs bra vattenvana.

Det innebär att eleven vågar vistas på djupt vatten med flythjälpmedel som simdyna och simplatta.

Eleven ska klara av ta instruktioner i grupp, gärna ha tidigare erfarenhet av simlek på djup vatten och gruppaktiviteter.

Vattenövningar - Träna vattenvana med vuxen!

Lek i  grunt vatten steg för steg:

Plocka upp saker från botten av bassäng. Doppa hakan, kinden, örat osv. Blås i vatten, bubbla i vatten. Gå i vatten,  skvätt vatten, 

ha roligt tillsammans i vatten!

Hoppa från kanten ner i bassäng , vuxen tar emot.

Träna magläge med flythjälpmedel. Träna magläge liggande på kanten, sparka med raka ben, gärna hakan i vatten.

Träna armtag i magläge. Flythjälpmedel ska användas och vuxen håller i till början för att säkra balansen .

Enklast att lära sig nybörjarcrawl armtag för 4-5 åringar, där crawlliknande kort armtag sker under vattenytan ( sk "hundsim"). 


P R I V A T S I M  gångsätrahallen  

ONSD efter kl 17 / FRED efter KL 17 

Avgift en elev 30min  380KR,  40min 510KR

Avgift två elever  30min/300kr per elev,  40min 480kr

Inträdesavgift till kassan ej inräknad!
 

E R B J U D E R   P E D A G O G I S K  R Å D G I V N I N G 

FÖR  FÖRÄLDRAR / VUXNA SOM VILL TRÄNA OCH LÄRA SINA EGNA BARN  Nybörjar- OCH  Fortsättningssim 

 Avgift mejl- alt telefonrådgivning 150KR  Komma igång - ENGÅNGSRÅDGIVNING 

INKLUSIVE SIMÖVNINGAR PÅ MEJL  FÖR ERA BARN - TESTAD I SIMSKOLAN OCH FUNGERAR!

För att påskynda processen att komma vidare till nästa nivå i simutvecklingen, har mina elever fått med sig

ett antal simövningar att träna under semester vid poolen.  Därefter kunnat ansluta sig tex till första stadiet av Tekniksimmet